loader


Vybavte si prosím u svojich lekárov vstupnú lekársku prehliadku a do školy doneste potvrdenie,
– v prípade potreby si nechajte potvrdiť návrh na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy – ten musí byť od odborného lekára,
– vybavte si aj zdravotný preukaz (s výnimkou odborov: grafik digitálnych médií a odboru výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, tie nepotrebujú na praktické vyučovanie zdravotný preukaz),
žiadanky na vybavenie čipových kariet na zľavu cestovného sa potvrdzujú u informátorky na vrátnici školy,
2. 9. 2021 o 9.00 hod. je otvorenie školského roka, bližšie informácie včas spresníme,
– zabezpečte si prezuvky a úbor na telesnú výchovu