loader

Dňa  16. januára sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia školy a a jej koordinátorov s výchovnými poradcami základných škôl v regióne Vranova.
Na stretnutí dominovali témy ako  inovácie niektorých študijných a učebných odborov, podmienky zahraničnej praxe žiakov školy a možnosti ďalšieho vzdelávania, zapojenie školy do systému duálneho vzdelávania a mnohé ďalšie aktuality.