loader

Žiaci odboru obchodný pracovník sa dňa 12. marca pod vedením pedagogických pracovníkov zúčastnili exkurzie v distribučnom centre TESCA v Petrovanoch pri Prešove. Exkurzia bola zameraná na prepravu, skladovanie a kontrolu potravín, aplikáciu logistických technológií v praxi a prácu v sklade. Mali sme príležitosť vidieť priestory, mechanizačné prostriedky, systém práce od príjmu až po expedíciu tovaru priamo do hypermarketov v rámci celého východného Slovenska. Oboznámili sme sa aj s riešením odpadového hospodárstva DC a s technológiou vrátenia návratných obalov. Exkurzia bola poučná a zaujímavá, obohatila odborné vedomosti všetkých účastníkov. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií, ktoré budú  prínosom v ďalšom vzdelávaní.

Ďakujeme vedeniu distribučného centra Tesco za odbornú prednášku a sprevádzanie priestormi DC.