loader

Žiaci SOŠ, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou sa na prelome marca a apríla zúčastnili zahraničnej praxe vo Vroclave v rámci  projektu   ERASMUS +.  Tento program podporuje zvýšenie vedomostí, zručností a  mobilitu žiakov v odbornom vzdelávaní.

Projekt sme vypracovali v spolupráci s agentúrou Luminosus z Veľkých Kapušian. Partnerskou organizáciou vo Vroclave  bola agentúra AVIVA.  Spolupráca s touto agentúrou bola na vysokej úrovni. Pracovníci agentúry boli veľmi milí a ústretoví a snažili sa, aby sa študenti v Poľsku a na pracoviskách cítili príjemne. Projektu sa zúčastnilo 7 grafikov, 4 servírky, 3 obchodní pracovníci a 2 kozmetičky. Študenti odboru servírka pracovali v rôznych reštauračných zariadeniach vo Vroclave, obchodní pracovníci v obchode s tovarom pre vegánov, kozmetičky v kozmetickom salóne a propagační grafici v rôznych firmách svojho zamerania. Žiaci dostali za svoju prácu hodnotenia od zamestnávateľov, ktoré boli pozitívne a tiež certifikát – Europass Mobility, platný v celej EÚ.  Cieľom projektu bolo nielen zvýšenie vedomostí a zručností v odbornom vzdelávaní, ale aj lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce, väčšia samostatnosť a odvaha podnikať vo svojich odboroch a zlepšenie zručností v cudzích jazykoch.

Žiaci pracovali každý pracovný deň nie ako v škole na praxi, ale ako riadni zamestnanci daných podnikov. Vyskúšali si ako to funguje v reálnom pracovnom procese. Servírky pracovali podľa rozpisu, ktorý dostali vo svojej pridelenej reštaurácii.  Grafici sa venovali  kreatívnej činnosti podľa zadania zamestnávateľa. Kozmetičky pomáhali pri upratovaní a dezinfekcii pracoviska, vykonávali bežné kozmetické úkony.

 Agentúra zorganizovala tri spoločné víkendové výlety . Počas prvého víkendového výletu sme videli nádherný zámok  Książ, ktorý je tretím najväčším zámkom v Poľsku. Študentom sa páčila aj prehliadka mesta a Vroclavskej univerzity počas druhého víkendu. Tretí víkend patril návšteve Hydropolis – ekologického vedomostného a vzdelávacieho centra venovaného vode, ktorý sa študentom veľmi páčil.

Pobyt mal svoje pozitíva aj negatíva. V prvom rade si žiaci museli zvyknúť na odlúčenie od domova, na nové prostredie, na pracovnú dobu, zodpovednosť, samostatnosť a na iný režim ako boli zvyknutí. Tieto prekážky postupne zdolali a právom sú na seba hrdí, že to zvládli. Veľkým prínosom bolo stmelenie kolektívu, spoznávanie ľudí a novej kultúry.