loader

Deň otvorených dverí 2024 – kľúčové podujatie našej školy z hľadiska prezentácie aktuálnych výsledkov i podmienok, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú sa konalo 1. februára 2024 na všetkých pracoviskách školy.
Tradičné výborná atmosféra, logistika podujatia, hostia i zamestnávatelia…
Za  vysoko profesionálne odvedenú prácu ďakujem všetkým kolegom i žiakom.
 
Ing. Ľubomír Tóth
riaditeľ