loader

VYHODNOTENIE PROJEKTU

Názov projektu:  10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).

 Meno a priezvisko školského koordinátora: Mgr. Iveta Tóthová

Názov a sídlo školy: Stredná odborná škola, Ul. A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Naša škola sa v školskom roku 2021/2022 zapojila do 10. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia).

Cieľom projektu bolo nadviazať kontakt s pridelenou partnerskou školou a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré svojpomocne vyhotovili žiaci prvých až štvrtých ročníkov odboru propagačná grafika, grafik digitálnych médií, kozmetik a výživa, ochrana zdravia a hodnotenie  potravín. Študenti pri vyhotovovaní záložiek použili rozličné výtvarné techniky (kresba, perokresba, kresba tušom, maľba, lepenie…), pracovali aj digitálnou technikou pomocou Photoshopu spojenú s ručným kreslením. Na svojich záložkách  zobrazovali predovšetkým osobnosť a tvorbu Pavla Országha Hviezdoslava, ale i Boženu Slančíkovú -Timravu , čoho dôkazom sú priložené fotografie.

K výročiam oboch spisovateľov sme v priestoroch školy vyhotovili nástenné noviny a zorganizovali besedu k tejto problematike.

Práce sme poslali do partnerskej školy Spojená škola, Nivy 2, Šaľa. Pribalili sme propagačný materiál školy a knižné publikácie nášho okresného a krajského mesta. Z partnerskej školy sme obdržali obdobnú zásielku.

Mgr. Iveta Tóthová