loader

2949 M Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

Študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií

Študijný odbor 6444 K čašník, servírka

Študijný odbor 6442 K obchodný pracovník 

Študijný odbor 6446 K kozmetik

Učebný odbor 2964 H cukrár

Učebný odbor 6456 H kaderník

Učebný odbor 6445 H kuchár

Učebný odbor 2982 F potravinárska výroba