loader

SWEETCUP 2023 sa niesol v znamení úspechov našich žiakov. 

20. ročník medzinárodnej súťaže mladých talentov SWEETCUP 2023 pod záštitou predsedu PSK
exkurzia

Exkurzia v spoločnosti SLADOVŇA a. s. Michalovce

Dňa 6.10.2023 sa študenti našej školy odborov Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín,

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 4. 9. 2023 na školskom dvore

Exkurzia obch. pracovníkov v Trebišove

Dňa 7. júna sa žiaci odboru obchodný pracovník pod vedením pedagogickýchpracovníkov preniesli z prostredia

Voľné miesta po 1. kole prijímacích skúšok

voľné miesta po I. kole prijímacích skúšok do študijných a učebných odborov

BSK FourFest v Rimavskej Sobote

ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA ŠKOLY!Dňa 18.05.2023 sa žiaci odborov obchodný pracovník, kozmetik, kaderník, čašník