loader

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 4. 9. 2023 na školskom dvore

Exkurzia obch. pracovníkov v Trebišove

Dňa 7. júna sa žiaci odboru obchodný pracovník pod vedením pedagogickýchpracovníkov preniesli z prostredia

Voľné miesta po 1. kole prijímacích skúšok

voľné miesta po I. kole prijímacích skúšok do študijných a učebných odborov

BSK FourFest v Rimavskej Sobote

ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA ŠKOLY!Dňa 18.05.2023 sa žiaci odborov obchodný pracovník, kozmetik, kaderník, čašník

Výsledky prijímacích skúšok

Aktualizované 19.05.2023 V tabuľkách je uvedený kód žiaka, ktorý dostal v pozvánke na prijímacie

Výsledky prijímacích  skúšok 4. 5. 2023

V tabuľkách je uvedený kód žiaka, ktorý dostal v pozvánke na prijímacie konanie Áno –