loader

Výsledky prijímacích skúšok – rozhodnutia o prijatí

Vážení rodičia, prosíme Vás o vyplnenie priložených dokumentov, ktoré odovzdáte pri zápise Vášho

Výsledky prijímacích skúšok 2. termín – 6. 5. 2024

V tabuľkách je uvedený kód žiaka, ktorý dostal v pozvánke na prijímacie

Výsledky prijímacích skúšok 1. termín – 2. 5. 2024

V tabuľkách je uvedený kód žiaka, ktorý dostal v pozvánke na prijímacie

Erasmus+ vo Fínsku

V dňoch 22.4 – 26.4.2024 sa zamestnanci našej školy zúčastňujú job shadowingu

Medzinárodný Deň Zeme v HM Tesco Vranov n/T

Dňa 10. apríla 2024 sa študenti odboru obchodný pracovník podieľali na akcií

XV. ročník barmanskej súťaže Cassovia Cup 2024 Košice

Pre našu školu už tradičné podujatie,z ktorého sa naši mladí barmani “tradične”