loader

Deň otvorených dverí 2024

Deň otvorených dverí 2024 – kľúčové podujatie našej školy z hľadiska prezentácie

Pracovné stretnutie s výchovnými poradcami

Dňa  16. januára sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia školy a a jej

Zábavná chémia

Žiaci ZŠ Bernolákova a ZŠ Kukučínova zažili netradičnú hodinu chémie, ktorú si pre

Darovanie krvi

Hematologicko-transfuziologické oddelenie Nemocnice Penta Hospital Vranov nad Topľou pripravilošpeciálny odberový deň a