loader

Sociálne štipendium za mesiac marec 2021 – oznam

Sociálne štipendium za mesiac marec 2021 sa bude vyplácať v dňoch:21.apríla 2021 od 08.00 hod. do 13.00 hod.22.apríla 2021 od 08.00 hod. do 13.00 hod.Vyplácanie sa bude realizovať pri vrátnici budovy školy.!!! Žiak musí mať so sebou aktuálny platný negatívny test, rúško, vlastné pero na podpis a samozrejme občiansky preukaz. V opačnom prípade štipendium nebude […]

dištančné vyučovanie

Prerušené prezenčné vyučovanie

Vo štvrtok 25.3.2021 a v piatok 26.3.2021 bude prebiehať dištančné vyučovanie aj pre končiace ročníky, ktoré sa vyučovali prezenčne. Ďalšie informácie o vyučovaní budúci týždeň zverejníme na hlavnej stránke školy sosvt.sk a sociálnych sietiach.

Poď na online event a vyhraj

V rámci Spoznaj štúdium v IT firme a vyhraj spoznáš reálnych študentov duálneho vzdelávania a ich lektorov,ktorí sú zároveň špecialistami priamo z praxe a pracujú v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Viac sa dozviete: https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/dualne-vzdelavanie-sutaz

Duálne vzdelávanie

https://www.podstudovatobchod.sk/Duálne vzdelávanie na našej škole Študijné odbory 6442 K obchodný pracovník, 6444 K čašník, servírka a učebný odbor 6489  H hostinský možno študovať na našej škole v dvoch formách: v systéme školského vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania 6442 K obchodný pracovník 1. systém školského vzdelávania teoretické vyučovanie prebieha v našej škole a prax v škole ale aj v partnerskej firme TESCO Čo ťa čaká, ak sa rozhodneš študovať v školskom  systéme? „ŠTUDUJ […]