loader
exkurzia

Exkurzia v spoločnosti SLADOVŇA a. s. Michalovce

Dňa 6.10.2023 sa študenti našej školy odborov Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, Kuchára Hostinský zúčastnili exkurzie v spoločnosti SLADOVŇA, a.s. v Michalovciach.Študenti tried 1.C, 2.C, 3.A, 3.C, 3.D a 4.C mali možnosť oboznámiť sa s technológiou výroby sladua jeho hodnotením v laboratórnych podmienkach.Odborný výklad nám zabezpečil a celým procesom výroby nás sprevádzal Vedúci výroby Ing. JozefSzczygieľ , v rámci ktorého nám predstavil aj […]

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 4. 9. 2023 na školskom dvore ( pred Oázou) o 9.00 hod. Po slávnostnom otvorení žiaci 2. až 4. ročníka sa presunú do tried spolu s triednymi učiteľmi podľa priloženého rozpisu. Žiaci 1. ročníka budú rozdelení do tried na školskom dvore a budú im predstavení triedni učitelia a majstri […]

Exkurzia obch. pracovníkov v Trebišove

Dňa 7. júna sa žiaci odboru obchodný pracovník pod vedením pedagogickýchpracovníkov preniesli z prostredia školy do reálneho prostredia veľkoobchodu ZVOS,a.s. v Trebišove. Exkurzia umožnila žiakom upevniť si teoretické poznatky získanépočas odborných predmetov. Zároveň bola pre účastníkov obohatením o novéinformácie, čím prispela k lepšiemu pochopeniu pracovných procesov pri skladovýchoperáciách vo veľkoobchode tohto typu. Mária Tkáčová

BSK FourFest v Rimavskej Sobote

ÚSPEŠNÁ REPREZENTÁCIA ŠKOLY!Dňa 18.05.2023 sa žiaci odborov obchodný pracovník, kozmetik, kaderník, čašník a barman zúčastnili medzinárodných majstrovstiev BSK FourFest v Rimavskej Sobote.Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu a to v kategóriách:Obchodný pracovník:🥇1. miesto Bianka MitáľováBarman:🥈 2.miesto Michaela Némethová Mimoriadne ocenenie získala v kategórii kozmetik žiačka Gabriela Ondíková.Všetkým žiakom gratulujeme a ďakujeme.