loader

Prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky pokračuje od pondelka 19.4.2021.
Týka sa to len tied: II.D, II.Enš, III.C, IV.A, IV.B.
Vstup do školy len s aktuálnym negatívnym testom a rúškom.
Ostatní študenti nekončiacich ročníkov pokračujú naďalej dištančnou formou vyučovania.