Získali informácie o Tematickom centre mládeže

Napísal admin 23. sep. 2015 v kategórii . Pripojené 0 komentářů.

informačný deň

 

Na Strednej odbornej škole na Ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou sa v piatok 18. septembra 2015 uskutočnil „Informačný deň o Tematickom centre mládeže pre Prešovský kraj“. Zámerom tohto podujatia bolo prispieť k propagácii projektov a aktivít organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, príspevkovej inštitúcie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V rámci neformálnych diskusných stretnutí boli stredoškolákom poskytnuté informácie o Národnom projekte Praktik – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a novom programe EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erazmus+. Cieľom bolo motivovať mladých ľudí k väčšej aktivizácii a účasti na vzdelávaniach vedených neformálnym zážitkovým spôsobom.

Mladý aktívny človek, ktorý okrem klasického školského vzdelávania absolvuje aj školenia zamerané na rozvoj komunikácie, prezentačných zručností, tímovej práce, či písania projektov, má v dnešnej dobe väčší predpoklad na lepšie uplatnenie sa na trhu práce. A práve preto IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže považuje neformálne vzdelávanie za kľúčovú súčasť práce s mládežou.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek


Tematické centrum mládeže (TCM) pre Prešovský kraj je jedno zo siedmich takýchto centier, ktoré vznikli  v roku 2013 na Slovensku v rámci krajských miest.

TCM poskytuje odbornú pomoc a poradenstvo pracovníkom s mládežou, zástupcom samosprávy, školám, mladým ľuďom, ale aj širokej verejnosti. Každé TCM má svoju prioritnú tému, v rámci ktorej vytvára inovatívne programy zážitkového učenia pre deti a mládež a zároveň v danej téme funguje ako znalostné centrum. Prešovské TCM sa zameriava na tému Svet je rôznorodý, ktorá rozvíja najmä oblasť podpory a rozvoja výchovy mládeže k občianstvu a multikulturalite.

V mene vedenia a žiackej školskej rady Strednej odbornej školy ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu pri realizácii diskusných workshopov Tematickému centru mládeže pre Prešovský kraj, menovite Mgr. Ľubošovi Marcinekovi a Ing. Jánovi Smatanovi.

RNDr. Mariana Miklošová
koordinátorka ŽŠR

Komentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)