Stretnutie s Prof. PhDr. Jánom Zamborom, CSc.

Napísal admin 11. maj. 2012 v kategórii . Pripojené 0 komentářů.

Dňa 27.4.2012 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove n.T. uskutočnilo veľmi príjemné 

a pútavé stretnutie s Prof. PhDr. Jánom Zamborom, CSc. Na besedu boli pozvaní študenti tretieho ročníka, konkrétne išlo o študentov tried III.A a III.B odboru propagačná grafika.

Pán profesor zaujal študentov svojím rozprávaním o zážitkoch prežitých na východe Slovenska, o svojich spisovateľských začiatkoch, ako aj o svojom detstve, s ktorým sú nevyhnutne späté šibalstvá. S láskou hovoril o svojej matke a o dedinskej kráse prírody, ktorú rád vkladal do svojich veršov v podobe spomienok na stromy, potok, či stodolu. Dokonca prítomným zacitoval zo svojej najnovšej zbierky z roku 2012 s názvom Zelený večer / Grüner Abend (slovensko-nemecký výber, obsahuje aj knižne neuverejnené básne, zostavila a preložila Róza Domašcyna).

Beseda bola skutočne prínosom pre každého, kto sa mohol zúčastniť tejto výnimočnej príležitosti. Za túto skvelú príležitosť srdečne ďakujeme.

  01

 (* 9. december 1947, Tušická Nová Ves) je slovenský básnik, literárny vedec a prekladateľ.

Životopisné údaje

Po skončení ZDŠ v Tušickej Novej Vsi a SVŠ v Michalovciach (1962 – 1965) rok učil rozličné predmety na ZDŠ v Nižnom Žipove, okres Trebišov. Vyštudoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1966 – 1971). Bol redaktorom Literárno-dramatickej redakcie Československého rozhlasu v Košiciach (1976 – 1983). Roku 1983 sa s rodinou presťahoval do Bratislavy. Stal sa pracovníkom Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie a zakladajúcim šéfredaktorom časopisu Dotyky (1988 – 1990). Od roku 1991 pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 1997 na čiastkový úväzok pracuje aj v Ústave svetovej literatúry SAV. Dizertačnú prácu Ivan Krasko a česká poézia na prelome storočí obhájil roku 1978, v roku 1994 bol na Filozofickej fakulte UK menovaný za docenta, v roku 2001 za profesora. Vedie kurzy z teórie literatúry, z historickej poetiky poézie 20. a 21. storočia, z interpretácie a poetiky slovenskej literatúry, z tropológie a verzológie, zo španielskej poézie a doktorandské semináre.

Tvorba

Prvú báseň v literárnom časopise (Krok) uverejnil roku 1967, knižný debut Zelený večer mu vyšiel roku 1977. Pod vplyvom vysokoškolského učiteľa Albína Bagina sa venoval aj písaniu o literatúre, najmä o poézii. Ako literárny vedec sa najprv venoval otázkam slovensko-českých literárnych vzťahov, potom slovenskej, španielskej a ruskej poézii, teórii metafory a problematike básnického prekladu. Kontinuitne prekladá ruskú, španielsku a hispanoamerickú poéziu, pričom sa sústreďuje na kľúčových autorov a diela rozličných období. Jeho básne vyšli časopisecky a v antológiách v preklade do iných jazykov, knižne mu vyšiel prekladový výber v bulharčine (Snežni iskri, 2007, preložil Dimitar Stefanov), bibliofilské vydanie prekladov básní do gréčtiny (Anatolitiko chali, 2006, preložil Karel Čížek, slovensko-nemecký výber z poézie (Zelený večer / Grüner Abend, 2012, preložila Róža Domašcyna) a preklady básní do viacerých jazykov (Y sin embargo, 1998).

Básnické knihy

 • 1977 Zelený večer
 • 1980 Neodkladné (výročná cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ)
 • 1983 Kôň na sídlisku
 • 1988 Plné dni
 • 1995 Pod jedovatým stromom
 • 2000 Soprán dažďových kvapiek
 • 2003 Melancholický žrebec (výber doplnený o nové básne)
 • 2007 Sťahovavé srdce (výber doplnený o nové básne a zbierku Nádhera zmesi)
 • 2012 Zelený večer / Grüner Abend (slovensko-nemecký výber obsahujúci aj nové básne, zostavila a preložila Róža Domašcyna)

Literárnovedné knihy

 • 1981 Ivan Krasko a poézia českej moderny
 • 1997 Báseň a ticho. O poézii slovenských, ruských a španielskych básnikov
 • 2000 Preklad ako umenie
 • 2005 Interpretácia a poetika. O poézii slovenských básnikov 20. storočia
 • 2010 Tvarovanie básne, tvarovanie zmyslu (Cena Klubu nezávislých spisovateľov)

Editorstvo

 • 1983 Voľný verš v slovenskej poézii
 • 1983 Ján Stacho: Preklady
 • 1983 Ľubojsc, bože, ľubojsc, jaka je presladka. Antológia piesňovej ľudovej poézie zo Zemplína
 • 1993 Equivalencias / Equivalences. Revista Internacional de Poesía. 24. Antología de la poesía eslovaca contemporánea
 • 2001 Slovenská literatúra v jedenástich interpretáciách
 • 2004 Pavol Horov: Poézia
 • 2005 Laco Novomeský: Poézia
 • 2006 František Andraščík: Eseje
 • 1998 Portréty slovenských spisovateľov 1
 • 2000 Portréty slovenských spisovateľov 2
 • 2003 Portréty slovenských spisovateľov 3
 • 2007 Portréty slovenských spisovateľov 4
 • 2009 Hviezdoslav v interpretáciách
 • 2011 František Andraščík: Básne

Knižné preklady poézie

 • 1974 Pavlo Tyčyna: Zlatý hlahol (spoluprekladateľ)
 • 1978 Valerij Briusov: Zrkadlo tieňov
 • 1979 Ivan Franko: Prečo sa nikdy neusmeješ (spoluprekladateľ)
 • 1980 Michail Jurievič Lermontov: Iba sen (spoluprekladateľ)
 • 1981 Anna Achmatovová: Spálený zošit (Cena Jána Hollého – udelená spolu aj za nasledujúci preklad)
 • 1981 Dmytro Pavlyčko: Tajomstvo tvojej tváre
 • 1981 Michail Jurievič Lermontov: Kindžal
 • 1983 Valerij Briusov: Mestu a svetu
 • 1984 Michail Jurievič Lermontov: Démon. Ľudia a vášne. Kňažná Ligovská (spoluprekladateľ)
 • 1985 Miguel Hernández: Kŕdeľ holubičích listov (spoluprekladateľ)
 • 1986 Marina Cvetajevová: Nespavosť (Cena Jána Hollého)
 • 1988 Jaroslav Seifert: Koncert na ostrove
 • 1989 Anna Achmatovová: Vrcholiaca luna (spoluprekladateľ, Cena vydavateľstva Tatran)
 • 1991 Boris Pasternak: Sestra moja – život. Čas bez lásky. Eseje. Listy (spoluprekladateľ)
 • 1992 Vicente Aleixandre: Zničenie alebo láska
 • 1994 Justo Jorge Padrón: Kruhy pekla (spoluprekladateľ)
 • 1995 Gennadij Ajgi: Predĺžovanie odchodu
 • 1997 Svätý Ján z Kríža: Živý plameň lásky (spoluprekladateľ, Cena vydavateľstva Slovenský spisovateľ)
 • 2000 Jorge Luis Borges: Ten druhý, ten istý (spoluprekladateľ, 2000)
 • 2000 A. S. Puškin: Dievča na skale (Cena Zory Jesenskej)
 • 2001 Zaľúbený prach. Z poézie španielskeho baroka
 • 2002 Anna Achmatovová: Biely kŕdeľ
 • 2005 Federico García Lorca: Cigánske romance (Cena Jána Hollého)
 • 2008 Gennadij Ajgi: Obdarená zima (spoluprekladateľ)
 • 2010 Jorge Manrique: Slohy na otcovu smrť a iné španielske elégie. V interpretácii a preklade Jána Zambora
 • 2011 Kniha ruskej poézie

 

Spracovala: Mgr. Ivana PackováKomentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)