Aktiv(iz)uj sa! pre Prešovský kraj

Napísal admin 21. okt. 2015 v kategórii . Pripojené 0 komentářů.

Aktiv(iz)uj sa! pre Prešovský kraj

workshop

 

Na Strednej odbornej škole na Ulici A. Dubčeka vo  Vranove nad Topľou sa v utorok 13. októbra 2015 uskutočnili prvé dva workshopy v rámci projektu Aktiv(iz)uj sa! v Prešovskom kraji. Zámerom tohto podujatia bolo prispieť k tomu, aby mladí ľudia získali vedomosti a praktické skúsenosti o participácii, zastupiteľskej demokracii, schopnosti definovať svoje požiadavky, presadzovať ich, motivovať seba a svojich rovesníkov k aktívnemu životu. 

Realizované workshopy sú súčasťou Informačno-aktivizačnej kampane pre stredoškolákov, ktorá je  organizovaná v rámci celého Slovenska. Cieľom kampane je informovať žiakov stredných škôl o možnostiach ich spolupodieľania sa na živote školy, obce, mesta, kraja. Diskusné workshopy sa na území nášho kraja konajú pod hlavičkou Asociácie krajských rád mládeže v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja. 

V rámci celoslovenského projektu „Aktiv(iz)uj sa!“ bude zrealizovaných 24 workshopov po stredných školách v každom z 8-mich krajov. Dokopy to predstavuje 192 workshopov, počas ktorých sa o možnostiach participácie dozvedia dokopy takmer štyri tisícky stredoškolákov. Workshopy sú vedené profesionálnymi lektormi s bohatými skúsenosťami v oblasti práce s mládežou. Špecifickým cieľom workshopov je motivovať mladých ľudí k väčšej aktivizácii a účasti na vzdelávaniach vedených neformálnym zážitkovým spôsobom, keďže mladý aktívny človek, ktorý okrem klasického školského vzdelávania absolvuje aj ďalšie školenia zamerané na aktívne občianstvo, na rozvoj jeho kompetencií, má v dnešnej dobe väčší predpoklad na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Projekt „Aktiv(iz)uj sa!“ prispeje k zvýšeniu úrovne participácie mládeže a povedomia o aktívnom občianstve na školskej, miestnej a regionálnej úrovni a o možnostiach ako ju realizovať zdola – samotnou mládežou. 

Asociácia krajských rád mládeže združuje a podporuje v činnosti všetky krajské rady mládeže. Jej hlavným poslaním je  skvalitňovanie činnosti jednotlivých krajských rád mládeže, podporovanie aktivít zameraných na mládežnícku politiku, štruktúrovaný dialóg a pod., advokácia a presadzovanie záujmov krajských rád na národnej úrovni.

Projekt „Aktiv(iz)uj sa!“ je realizovaný vďaka dotácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu Hlas mladých.

Týmto ďakujeme koordinátorke žiackej školskej rady RNDr. Mariane Miklošovej a vedeniu Strednej odbornej školy vo Vranove nad Topľou za ústretovosť a spoluprácu pri realizácii diskusných workshopov.

Pre viac info kliknite na facebook stránku Rady mládeže Prešovského krajawww.facebook/rmpk

 

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

V Prešove, dňa 13.10.2015

 

Mgr. Marianna Potanovičová
koordinátorka projektu „Aktiv(iz)uj sa!“ za Prešovský a Košický kraj
e-mail: presovsky@akram.sk

Komentáre

Komentáře nejsou pod tímto článkem povoleny.

 • archív
 • Adresa

  A. Dubčeka 963/2
  Vranov nad Topľou
  Email: sosvt@sosvt.sk
  www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

  ©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)