šk.rok 2014/2015:

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a hospodárení:

Správy o činnostiach predmetových komisií za 1.polrok 2014/2015:

Správy o činnostiach výchovného poradcu a koordinátorov za 1.polrok 2014/2015:

 

 

Správy o činnostiach záujmových krúžkov za 1.polrok 2014/2015:

 

šk.rok 2013/2014:

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a hospodárení:

 

Správy o činnostiach predmetových komisií za 1.polrok 2013/2014:

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)