logo-pg Propagačná grafika 8261 6

Študijný odbor. Dĺžka prípravy je 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Absolvent je pripravený uplatniť sa na trhu práce ako grafik s praktickým a teoretickým vybavením v oblasti reklamy, grafického dizajnu, propagačných oddeleniach podnikov a inštitúcií. Žiaci majú možnosť vysokoškolského štúdia tohto i príbuzných smerov. 
Prijímacie skúšky: talentová skúška z výtvarníctva.

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)