logo-dizajn Odevný dizajn 8298 6
Študijný odbor. Dĺžka prípravy je 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Žiaci sa pripravujú na výtvarno-technické činnosti, naučia sa navrhovať a modelovať bežné odevy, ale aj scénické kostýmy. Uplatnia sa v prevádzkach odevného priemyslu, ale aj pri tvorbe scénických kostýmov, kostýmov pre divadlo, film a televíziu. Svoje schopnosti môžu rozvíjať aj štúdiom na vysokej škole.
Prijímacie skúšky: talentová skúška z výtvarníctva.

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)