logo-obchod Obchodný pracovník 6442 4

Študijný odbor. Dĺžka prípravy je 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Počas štúdia sa žiaci naučia teoreticky aj prakticky vykonávať všetky činnosti v maloobchode. Ovládajú rozdelenie a charakteristiku tovarov, naučia sa administratívne práce, teóriu ekonomiky, účtovníctva a financií na úrovni podniku aj celého hospodárstva. Absolventi budú pripravení vykonávať náročné pracovné činnosti v odvetví obchodu, napr. podnikateľ, díler, obchodný cestujúci, manažér pre obchodné činnosti alebo vedúci pracovník obchode. Získavajú doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list a maturitné vysvedčenie. Žiaci s výbornými výsledkami môžu pokračovať v štúdiu na VŠ.

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)