Kuchár 6445 4

logo-kuchar

Študijný odbor. Dĺžka prípravy je 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Absolvent ovláda práce spojené so samotnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby. Po absolvovaní štúdia môžu byť zaradený ako kuchár v reštauráciach, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo živnostník po získaní potrebnej praxe. Získavajú doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list a maturitné vysvedčenie.
Plán prijať: 15 

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)