logo-hostinsky Hostinský 6489 2

Učebný odbor. Dĺžka prípravy je 3 roky. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Žiaci sa naučia pripravovať jedlá teplej i studenej kuchyne pre bežné i slávnostné tabule. Naučia sa robiť slávnostné tabule k rôznym príležitostiam. Zvládnu i obsluhu hostí, spoločenské správanie a vystupovanie počas obsluhy. Majú možnosť uplatniť sa v zariadeniach spoločného stravovania, v školských kuchyniach i v súkromnom sektore. Nadstavbovým štúdiom môžu úspešní absolventi získať maturitu.

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)