logo-casnik Čašník, servírka 6444 4
Študijný odbor. Dĺžka prípravy je 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Ovláda práce spojené s technikou obsluhy, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy prípravy bežných jedál. Po absolvovaní štúdia môžu vykonávať funkciu čašníka-servírky v reštauráciach, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania a má predpoklady vykonávať manažérske funkcie. Získavajú doklad o dosiahnutom vzdelaní výučný list a maturitné vysvedčenie.
Plán prijať: 15

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)