2949 M Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín piktogramy-12 

4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou

  • odbor, ktorý je nedostatkový na trhu práce.

Študenti  získajú vedomosti z výživy, naučia sa:

  •  tvoriť výživové programy,
  • vykonávať poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít,
  • zostavovať jedálne lístky pre deti a mládež, pre výživu starších ľudí, športovcov a ľudí so zdravotnými problémami,
  • zhodnotiť kvalitu potravín.

Absolventi nájdu uplatnenie ako:

  • výživoví poradcovia
  • dietológovia v školských jedálňach, zdravotníckych zariadeniach, športových kluboch,
  • kontrolóri kvality potravín v potravinárskej výrobe, v zariadeniach spoločného stravovania, alebo môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole

Adresa

A. Dubčeka 963/2
Vranov nad Topľou
Email: sosvt@sosvt.sk
www: sosvt.sk tel:+421 057 44 63258

©2011 – 2019   webdesign: Kamil Harman (kamharm@gmail.com)